Rekonštrukcie

Rekonštrukcie

Rekonštrukcie

Rekonštrukcie

Rekonštrukcie

Rekonštrukcie

Mestská veža v Trnave

Rúrkové lešenie 800 m2

Kostol na Hlavnom námestí

Bratislava, systémové lešenie 2 500 m2

Hotel Carlton

Bratislava, kombinované lešenie 4 000 m2

Kostol Sv. Trojice

Bratislava, rúrkové lešenie 1 500 m2

Obchodná ulica

Bratislava,systémové lešenie 2 500 m2

Bratislavské korzo

Bratislava, rúrkové lešenie 1 200 m2

Hlavné námestie

Bratislava, systémové lešenie 1 600 m2