Nové stavby

Nové stavby

Nové stavby

Nové stavby

Nové stavby

Prvá stavebná sporiteľňa

Rúrkové lešenie 3 500 m2

Ľudová banka

Systémové lešenie 2 500 m2

Národná banka Slovenska

Kombinované lešenie 15 000 m2

VÚB Bratislava

Kombinované lešenie 7 000 m2

Polus Center Bratislava

Systémové lešenie 15 500 m2

NBS Bratislava

Bussines Centrum

Kombinované lešenie 8 000 m2