Priemysel

Priemysel

Priemysel

Priemysel

Priemysel

Priemysel

Výstavba Slovnaft Bratislava

Roky 1997 - 1999 väčšinou rúrkové lešenia 550 000 m2

Paroplynový cyklus Bratislava

Rúrkové lešenie 15 000 m2

Slovnaft Bratilava

Rúrkové lešenie vonkajšie 8 500 m2, vnútorné 10 000 m2

Kamenné námestie

systémové lešenie pre realizáciu reklamy

Javisko pre koncert

Peter Gabriel. špeciálne stavby, rúrkové lešenie

Špeciálne stavby

hľadisko preCasting