ASSA profi spol. s r.o.

Začínali sme s klasickým rúrkovým lešením, ktoré používame aj v súčasnosti hlavne v priemyselných podnikoch. Od roku 1997 však nakupujeme výhradne systémové pozinkované lešenie Layher Blitz, priestorové lešenie Layher Allround a pojazdné hliníkové Layher - všetko s certifikátom STN EN ISO 9001:2001.

Každý pracovník v našej firme absolvoval školenie, ktoré ho oprávňuje montovať lešenie a má v tejto profesii niekoľkoročné skúsenosti z najväčších stavieb v našej republike. Firma disponuje rúrkovým lešením v množstve 42 000 m2, systémovým lešením 14 000 m2 a hliníkovými pojazdnými plošinami v počte 55 ks.